અમદાવાદઃ AMC પર abp ના અહેવાલની અસર, રખડતા અંગેરરોન્થે શું કર્યું?

0
13


અમદાવાદ મનપા રખડતા ઢરોરોની એબીપી અસ્મિ વિશ્લેષણ બાદ વધુ એક નિર્ણય કર્યો છે. વધુ એક જસ્ટ 150 થી વધુ રખડતા ઢર માટે કામ કરવામાં આવશે.
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here