ઉત્તરાખંડ, હિમાચલના ઘણા ડુંગરાળ વિસ્તારો સફેદ ચાદરમાં લપેટી ગયા.

  0
  15
  https://www.facebook.com/pulse365.in/videos/998996623929125

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here