એ દિવસ જ્યારે પ્રથમ વડા પ્રધાન નહેરુએ 63 વર્ષની ઉંમરે અનુભવી ખેલાડીની જેમ ક્રિકેટમાં હાથ અજમાવ્યો.

  0
  15
  https://www.facebook.com/pulse365.in/videos/359997418422745

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here