જીત બાદ બાઇડને ટ્રમ્પના સમર્થકોને શું કહ્યું.

  0
  8
  https://www.facebook.com/pulse365.in/videos/1462241287294795

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here