ટોપ 10: ભારતે કોર રેસિપીશન રેકોર્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો, દેશભરમાં માર્ગદર્શન મોહલ

0
28


ભારતે કોર રેસિપીશન રેકોર્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. 100 ઉપર વેક્સિનેશનનો આંકડો થયો છે. મનોરંજન દેશ ભભૂતિ માર્ગદર્શન માહોલ છે. મુંબઇ ડ્રગસકાંડમાં આર્યન હર્નાના જામીન રદ્દના છે. એનસીબી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. અને અનન્યા પાંડેની એનસીબી ઓફિસમાં પૂછપરછ હાથ ધરાઈ હતી.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here