પક્ષીઓનાં ટોળેટોળાં છેલ્લાં 13 વર્ષથી આ વ્યક્તિની અગાશીએ દાણા ચણવા આવે છે.

  0
  7
  https://www.facebook.com/pulse365.in/videos/401601647640655

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here