પેટ્રોલ, ડીઝલની કિંમત આજે: આજે ફરી પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત ભડકોમાં, ભાવનગર પેટ્રોલ 105

0
15


પેટ્રોલ-ડીઝન્ડર અવર-જવર ભાવ યથાવત સ્થિતિ છે. આજે પણ પેટ્રોલ 34 લિટર અને ડીઝેન્ડર પ્રતિ લીટરે 38 નો ભાવ થયો છે. રાજ્યના આઠ મહાનગરોની વાત કરવામાં આવે છે, જ્યારે ગુજરાતમાં 103.53 રાત્રે, જ્યારે ડિઝલિન પર 103.02 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ હોય છે. . સતાવાર છે. સખત દુર્ઘટના ચાલુ છે.

સુરતનું પેટ્રોલિંગ 103.40 શહેર, જ્યારે ડિઝલિનનું પ્રતિનિધિમંડળ 102.92 પર ફરી રહ્યું છે. લિટરેટ 104.74 પર દુર્ઘટના છે.

& nbsp; અન્ય મહિલાઓની વાત તો અમરેલીમાં પેટ્રોલની સ્થિતિ 104.35 પર, જ્યારે ડીઝલનું પ્રતિનિધિત્વ 103.85 પર હોય છે.

ભરૂચમાં પેટ્રોલની કિંમત 104.03 પર, જ્યારે ડીઝલ પર 103.52 સપ્ટેમ્બરની તારીખ છે. છે.

નવસારીમાં 103.66 શહેર, જ્યારે ડિઝલિન પ્રતિનિધિત્વ 103.17 પર હોય છે. આગળ વધી રહ્યું છે. જ્યારે ડીઝલાઇનની તારીખ 104.09 પર હોય છે. સખત, જ્યારે ડિઝાઈનનો ક્રમ 103.02 પર હોય છે. લિટરે 104.24 સાર્વત્રિક, જ્યારે ડીઝલિન લિમિટેડ 103.73 પર આગળ વધી રહ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here