વડોદરા કોર્પોરેશનના પ્લોટો ઉપર ફટાકડાના સ્ટોલ ઉભા કરાશે

0
95

– તા. 21 ના રોજ 19 પ્લોટ પર ફટાકડાના સ્ટોલ માટે જાહેર હરાજી કરાશે

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ તેના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા ટીપી સ્કીમના ફાઇનલ પ્લોટ ઉપર હંગામી ધોરણે દિવાળીના તહેવારોને અનુલક્ષીને ફટાકડાના સ્ટોલ ઉભા કરવા જગ્યા ફાળવવામાં આવશે. આ માટે જાહેર હરાજી કરવામાં આવશે. હરાજીમાં ભાગ લેવા માટે નક્કી કરેલી ડિપોઝિટ સાથે અરજી કરવાની છેલ્લી તા. 15 ઓક્ટોબર છે. 

તા. 21 ઓક્ટોબર જાહેર હરાજી કરવામાં આવશે. કોર્પોરેશનના 19 પ્લોટ ઉપર ફટાકડાના સ્ટોલ ઉભા કરાશે. આ પ્લોટ ગોરવા, કારેલીબાગ, અયપ્પા ગ્રાઉન્ડ, હરિધામ ફ્લેટ સામે અમરનાથ પુરમ, પાસે મહેસાણા નગર, ગરબા ગ્રાઉન્ડ, સમા-સાવલી રોડ, સુભાનપુરા રેવા પાર્ક, ગરબા ગ્રાઉન્ડ, વિજયનગર પાસે હરણી ન્યુ સમા રોડ, સીતાબાગ, છાણી, જકાતનાકા પાસે વગેરે સ્થળે આવેલા છે. 

ગયા વર્ષે પણ 19 પ્લોટની ફટાકડાના સ્ટોલ ઉભા કરવા માટે જાહેર હરાજી કરી હતી. એ વખતે 64 સ્ટોલ ઉભા કરવાના હતા. જોકે હરાજી બે વખત કરવી પડી હતી. આ વખતે પણ 64 સ્ટોલ ઉભા કરાશે. જે કોઇ સ્ટોલ મેળવે તેમણે પોતે ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસની એનઓસી મેળવવાની રહેશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here