વિશેષ વાત વિશેષ મુકાલાત

2
1168
વિશેષ વાત વિશેષ મુકાલાત

વિશેષ વાત વિશેષ મુકાલાત

Posted by Pulse365 on Monday, October 26, 2020

2 COMMENTS

  1. Yes Bina mam… U r right…Gril’s ne self defense aawdwu bahu jaruri chhe… Samaj ne pan aa mate ready rehwu jaruri chhe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here