સરકારે બિહારની આ સફળ મહિલા ખેડૂતનું સન્માન કર્યું, તેના કાર્યો માટે આજે આપણે નિર્મલા સુમન વિશે જાણીશું, તેણે કેવી સફળતા મેળવી

0
30
સરકારે બિહારની આ સફળ મહિલા ખેડૂતનું સન્માન કર્યું, તેના કાર્યો માટે આજે આપણે…

સરકારે બિહારની આ સફળ મહિલા ખેડૂતનું સન્માન કર્યું, તેના કાર્યો માટે આજે આપણે નિર્મલા સુમન વિશે જાણીશું, તેણે કેવી સફળતા મેળવી

Posted by Pulse365 on Monday, November 16, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here